Web Design         Search Engine Optimization           Social Media Marketing           E-Commerce           Pay-Per-Click           Email Marketing

Sitemap    Webmail 

     

Tips: Infograpics là hình thức truyền tải thông tin ngắn ngọn, dễ hiểu dưới dạng sơ đồ và hình ảnh. Những infographics thường dành cho những người mới làm quen lần đầu với những khái niệm chuyên ngành của một lĩnh vực nào đó, giúp người đọc có thể hiểu một cách tổng quan, ngắn gọn vấn đề họ quan tâm.

Tag: content for seo
00:09 | 11/06/2012
Content được ví như linh hồn của một website, content thể hiện những gì tác giả cần truyền tải. Nó giúp người đọc hiểu được nội dung và chủ để chính của web đang hướng tới, vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu tại sao content lại có tầm quan trong đến như vậy.