Web Design         Search Engine Optimization           Social Media Marketing           E-Commerce           Pay-Per-Click           Email Marketing

Sitemap    Webmail 

     

Tips: Infograpics là hình thức truyền tải thông tin ngắn ngọn, dễ hiểu dưới dạng sơ đồ và hình ảnh. Những infographics thường dành cho những người mới làm quen lần đầu với những khái niệm chuyên ngành của một lĩnh vực nào đó, giúp người đọc có thể hiểu một cách tổng quan, ngắn gọn vấn đề họ quan tâm.

(15/02/2012)
Hàng năm, các công ty sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD tài trợ cho các hoạt động phát minh, sáng chế để đánh bong hình ảnh. Đây là nên tảng sức mạnh thương hiệu của doanh nghiệp, vì vậy họ không cần phải chi hoa hồng hay tặng quả cho các bác sĩ kê toa mà thuốc vẫn cứ bán chạy.
(15/02/2012)
Lý thuyết này do McCarthy xây dựng, còn được gọi là quy tắc 4P, bao gồm: Product - Thiết kế và xây dựng chiến lược sản phẩm; Price - Chiến lược giá; Promotion - Xúc tiến sản phẩm và hỗ trợ bán hàng và Place - Thiết lập kênh phân phối (xem hình 2-1). Đây là những công cụ mà bạn có thể sử dụng để theo đuổi các mục tiêu của mình trong thị trường mà bạn nhắm đến.
(15/02/2012)
Vấn đề lớn ở Việt Nam hiện nay là, các vấn đề xã hội nổi cộm như: tốc độ tăng trưởng dân số cao, tốc độ đô thị hóa chóng mặt vượt tầm kiểm soát của các cấp quản lý, mật độ dân số tập trung quá cao ở đô thị, môi trường ô nhiễm trầm trọng, vệ sinh an toàn thực phẩm kém, quản lý y tế còn chưa theo kịp được thực tế, đội ngũ nhân viên y tế thiếu dẫn đến chất lượng điều trị nhiều khi kém, chữa được bệnh A có khi gây phát sinh bệnh B không đáng có