Web Design         Search Engine Optimization           Social Media Marketing           E-Commerce           Pay-Per-Click           Email Marketing

Sitemap    Webmail 

     

Tips: Infograpics là hình thức truyền tải thông tin ngắn ngọn, dễ hiểu dưới dạng sơ đồ và hình ảnh. Những infographics thường dành cho những người mới làm quen lần đầu với những khái niệm chuyên ngành của một lĩnh vực nào đó, giúp người đọc có thể hiểu một cách tổng quan, ngắn gọn vấn đề họ quan tâm.

Tư vấn chiến lược
 
   

Tư vấn chiến lược từ khi bắt đầu có ý tưởng kinh doanh đến việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các Doanh nghiệp hoặc khi Doanh nghiệp thay đổi định hướng kinh doanh, kết cấu ngành hàng hay kết cấu kinh doanh hay mô hình tổ chức.

  Qua thực tế quan sát và nghiên cứu các tập đoàn nước ngoài có qui mô và phát triển ổn định, chúng tôi thấy hầu như các công ty  đều có chiến lược cạnh tranh và các bước phát triển rõ ràng. Những khái niệm được coi là cơ bản và có thể dễ dàng tìm thấy ở các công ty hay tập đoàn đa quốc gia như: Tầm nhìn công ty, Tuyên ngôn sứ mệnh, Chiến lược kinh doanh, Thế mạnh cốt lõi. Những khái niệm như vậy hiện nay vẫn còn là thứ gì đó xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt nam- phần lớn là do doanh nghiệp vừa và nhỏ mới hình thành chưa có khả năng định hướng rõ hoặc một số doanh nghiệp lớn nhưng  tồn tại và phát triển trong nền kinh tế phi thị trường và được bao cấp- đã không thực sự quan tâm.  Một số doanh nghiệp thậm chí còn coi những tuyên bố về doanh nghiệp như vậy là bí mật kinh doanh. Một số không nhỏ các công ty không có chiến lược cạnh tranh hay chiến lược cạnh tranh dựa trên những cơ hội ngắn hạn, lợi thế nhất thời mà không có sự nghiên cứu thế mạnh nội tại hay phân tích môi trường để tìm kiếm và xây dựng lợi thế bền vững cho doanh nghiệp.

Những vấn đề như “Thương hiệu”,“Chiến lược thương hiệu”, “khả năng cạnh tranh”,.. đã được doanh nghiệp quan tâm hơn nhưng việc xây dựng thương hiệu phần lớn dừng lại ở mức độ hạn chế như xây dựng hệ thống nhận diện với logo, hình ảnh đẹp,.. câu khẩu hiệu hay, đầu tư lớn cho quảng cáo tiếp thị mà những hoạt động này không phải là kết quả của việc nghiên cứu chiến lược và hướng đi cho doanh nghiệp, nó không được xuất phát hay gắn kết từ việc xây dựng và củng cố chiến lược và thế mạnh của doanh nghiệp- gắn kết với giá trị  thương hiệu và cũng là giá trị của công ty trong nền kinh tế thị trường. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phải là kết quả của sự nghiên cứu và phân tích khoa học, tìm tòi sáng tạo hướng đi kết hợp sử dụng sức mạnh nội tại của doanh nghiệp.

Những sự nhận thức và thực thi như trên đã làm ảnh hưởng tới sức mạnh cạnh tranh và sự tồn tại bền vững của doanh nghiệp. Nó tạo ra những hao phí và phân tán nguồn lực của doanh nghiệp do các chiến lược hay chính sách không đồng bộ hoặc thiếu nhất quán trong thực thi giống như “ dàn đồng ca không  nhạc trưởng” hoặc đưa doanh nghiệp vào những cuộc chơi không cân sức với các đối thủ.

Ban tư vấn giải pháp doanh nghiệp  gồm các tiến sĩ, thạc sĩ quản trị kinh doanh được đào tạo từ các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và cùng với các cố vấn giải pháp- là các nhà quản lý đã và đang đảm nhiệm các vị trí là tổng giám đốc, giám đốc điều hành trong các tập đoàn kinh tế quốc tế, mong muốn sẽ là những người bạn đồng hành của các doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm lời giải, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam khi gia nhập kinh tế thế giới.

Chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn chiến lược tổng thể bao gồm các  tất cả các giai đoạn:                    

  • Phân tích tình hình bối cảnh kinh doanh: Bao gồm môi trường bên ngoài, bên trong. Phân tích bao gồm tình hình chính trị, môi trường, xã hội, công nghệ; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và phân tích các thế mạnh, yếu, cơ hội, thách thức.
  • Xây dựng chiến lược: Bao gồm việc xác định sứ mệnh, thiết lập các mục tiêu, đề ra các chiến lược, chính sách.
  • Triển khai thực hiện chiến lược: Gồm các chương trình hành động, ngân sách, quy trình.
  • Đánh giá và kiểm soát: Bao gồm việc đánh giá kết quả và đưa ra những hiệu chỉnh cần thiết.  

 

Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất
Tin cũ hơn